Dejavni smo na področju energetike, metalurgije, kemijske industrije, industrije za pridobivanje cementa in apna ter steklarske industrije.

 

ENERGETIKA   METALURGIJA   INDUSTRIJA ZA PRIDOBIVANJE CEMENTA IN APNA
 • parni kotli
 • vodocevni kotli
 • plamenocevni kotli
 • kotli na biomaso
 • sežigalnice odpadkov
 • talilne peči
 • žarilne peči
 • kadne peči
 • ognjiščne peči
 • peči z vrtinčno plastjo
 • jaškovne peči
 • koračne peči
 • obločne peči
 • ogrevalne peči
 • kalilne peči
 • potisne peči
 • rotacijske peči
 
STEKLARSKA INDUSTRIJA
 • steklarske peči
   
KEMIČNA INDUSTRIJA
 • reformerske peči
 • bazeni za kisle in bazične tekočine